[ggc]CN2GIA/$4.99/1U/256M/15G SSD/[email protected]/月/美西

【GigsGigsCloud 美西个人套餐 – LAX-PER-01】

CPU:1 vCore

内存: 256M

硬盘 : 15G SSD

流量 :300G 双向

网速 :500Mbps

IPv4 : 1x IPv4 , 最多 2个 IP

* 可以补差价 2美元, 加第二个IP

月付 : $ 4.99

季付: $ 12.99

年付: $ 49.99

限量 : 100套

美国洛杉矶,9折的优惠码(可月付也可以年付):

1ZZFMSPUMOMG

V5W39T9HVK70

注册链接:

https://clientarea.gigsgigscloud.com/?affid=1874

然后购买:

https://clientarea.gigsgigscloud.com/?cmd=cart&action=add&id=249