测试/TotoTel/$19.9/年/1C/1G/10G/2T@国际500Mbps/香港BGP线路/支持香港奈非/迪斯尼

导购

1C/1G/10G/2T@国际500Mbps

价格$19.9/年

购买链接

tototel给的测试链接

Looking-Glass: http://103.172.135.6:7788

Smart Ping: http://103.172.135.6:8899

测试

基本信息

博主的这款是2C/2G/20G的VPS

带宽测试

大陆直连限速,限得过于“优秀”

延迟

延迟测试迷惑性很大哦

线路测试

广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1 103.172.134.2 12.65 ms AS23881 中国, 香港, pkihk.ltd
 2 10.255.254.73 0.36 ms * 局域网
 3 10.255.252.149 0.44 ms * 局域网
 4 172.25.248.9 0.73 ms * 局域网
 5 10.6.66.130 1.14 ms * 局域网
 6 223-197-123-150.static.imsbiz.com (223.197.123.150) 1.31 ms AS4515 中国, 香港, pccw.com
 7 63-218-43-9.static.pccwglobal.net (63.218.43.9) 1.82 ms AS3491,AS31713 中国, 香港, pccw.com
 8 202.97.91.9 5.50 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 9 *
10 *
11 113.96.255.94 9.73 ms AS134764 中国, 广东, 佛山, chinatelecom.com.cn, 电信
12 *
13 174.72.145.61.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn (61.145.72.174) 22.30 ms AS134764 中国, 广东, 佛山, chinatelecom.com.cn, 电信
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1 103.172.134.2 0.72 ms AS23881 中国, 香港, pkihk.ltd
 2 10.255.254.73 0.24 ms * 局域网
 3 10.255.252.149 0.33 ms * 局域网
 4 172.25.248.9 1.06 ms * 局域网
 5 10.6.66.130 1.15 ms * 局域网
 6 223-197-123-150.static.imsbiz.com (223.197.123.150) 1.08 ms AS4515 中国, 香港, pccw.com
 7 63-218-43-9.static.pccwglobal.net (63.218.43.9) 1.74 ms AS3491,AS31713 中国, 香港, pccw.com
 8 202.97.91.9 5.42 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 9 *
10 *
11 *
12 61.152.26.61 32.88 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13 61.152.1.162 32.08 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
14 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 28.98 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1 103.172.134.2 1.94 ms AS23881 中国, 香港, pkihk.ltd
 2 10.255.254.73 0.23 ms * 局域网
 3 10.255.252.149 1.39 ms * 局域网
 4 172.25.248.9 0.84 ms * 局域网
 5 10.6.66.130 1.19 ms * 局域网
 6 42-200-1-82.static.imsbiz.com (42.200.1.82) 1.13 ms AS4515 中国, 香港, pccw.com
 7 hutchcity11-100g.hkix.net (123.255.91.41) 2.61 ms AS3491 中国, 香港, hkix.net
 8 218.188.104.54 3.15 ms AS9304 中国, 香港, hgc.com.hk
 9 59.43.248.249 6.11 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10 *
11 *
12 59.43.140.34 27.31 ms * 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
13 *
14 *
15 *
16 *
17 117.28.254.129 26.82 ms AS4809 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1 103.172.134.2 0.83 ms AS23881 中国, 香港, pkihk.ltd
 2 10.255.254.77 0.26 ms * 局域网
 3 10.255.255.86 0.58 ms * 局域网
 4 10.255.254.173 2.91 ms * 局域网
 5 43.252.86.101 5.43 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 6 *
 7 61.14.201.197 3.34 ms * 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 8 202.77.23.25 2.59 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 9 219.158.6.61 11.96 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.4.133 12.85 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.3.81 9.34 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.22.74 44.90 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
13 113.207.25.138 35.32 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1 103.172.134.2 5.97 ms AS23881 中国, 香港, pkihk.ltd
 2 *
 3 10.255.255.86 0.54 ms * 局域网
 4 10.255.254.173 0.59 ms * 局域网
 5 43.252.86.101 2.39 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 6 61.14.201.77 2.20 ms * 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 7 61.14.201.197 6.21 ms * 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 8 *
 9 219.158.6.61 7.13 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.97.26 8.05 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.97.1 6.43 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
12 *
13 119.6.197.198 39.07 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
14 119.6.195.34 73.41 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
15 119.6.6.6 38.67 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1 103.172.134.2 8.74 ms AS23881 中国, 香港, pkihk.ltd
 2 10.255.254.77 0.22 ms * 局域网
 3 10.255.255.86 0.92 ms * 局域网
 4 10.255.254.173 0.70 ms * 局域网
 5 43.252.86.101 2.50 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 6 *
 7 61.14.201.197 4.45 ms * 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 8 43.252.86.66 5.99 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 9 202.77.23.29 4.87 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.6.65 5.84 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.3.161 16.02 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.3.33 16.90 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
13 219.158.6.245 33.11 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
14 219.158.119.250 40.01 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
15 *
16 *
17 *
18 *
19 120.204.194.14 35.86 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
20 120.204.197.126 34.44 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1 103.172.134.2 5.95 ms AS23881 中国, 香港, pkihk.ltd
 2 10.255.254.77 0.24 ms * 局域网
 3 10.255.255.86 0.77 ms * 局域网
 4 10.255.254.173 0.66 ms * 局域网
 5 43.252.86.101 2.65 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 6 *
 7 61.14.201.178 2.54 ms * 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 8 61.14.201.73 13.97 ms * 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 9 202.77.23.29 2.44 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.20.93 9.87 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.4.53 14.49 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.3.125 7.08 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
13 219.158.102.186 41.12 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
14 219.158.109.14 39.43 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
15 219.158.33.238 38.09 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
16 221.183.90.94 55.12 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
17 221.183.37.237 65.23 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
18 221.183.46.178 64.74 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
19 221.183.130.142 66.10 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
20 183.221.253.100 68.00 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1 103.172.134.2 2.93 ms AS23881 中国, 香港, pkihk.ltd
 2 10.255.254.73 0.27 ms * 局域网
 3 10.255.255.206 1.09 ms * 局域网
 4 10.255.254.165 0.88 ms * 局域网
 5 43.252.86.101 2.61 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 6 *
 7 61.14.201.197 10.12 ms * 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 8 202.77.23.25 2.26 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 9 219.158.6.121 7.27 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.103.33 14.29 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.8.117 11.94 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
12 *
13 219.158.102.202 47.51 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
14 219.158.39.54 45.85 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
15 101.4.118.29 44.16 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
16 101.4.112.14 58.94 ms AS4538 中国, 陕西, 西安, edu.cn, 教育网
17 101.4.112.18 70.20 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
18 101.4.116.242 75.71 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
19 *
20 *
21 *
22 202.112.14.151 71.44 ms AS24355 中国, 四川, 成都, 电子科技大学CERNET西南地区网络中心, edu.cn, 教育网

流媒体测试

点评

之前,BGP的延迟到内地很高,今天测试的时候感觉蛮好,据tototel说已经修复,自行测试。但是有丢包。

据了解,目前tototel对BGP线路做了限速: 大陆直连限速,限得过于“优秀”

不排除以后恢复正常的可能。

目前,想要通过这款vps,从大陆直连想要获得高带宽:不可能

一句话,有闲钱,无所畏惧的勇士可以上车

1C/1G/10G/2T@国际500Mbps

价格$19.9/年

购买链接

加入主机贴士TG群,了解更多主机使用信息